Manuscriptbeoordeling

Manuscriptbeoordeling

Schrijf je zelf een (kort) verhaal of een boek?
Dan kun je bij mij terecht voor een proeflezing van je manuscript, of een uitgebreide manuscriptbeoordeling.

Ik bied ondersteuning bij de ontwikkeling en verbetering van je manuscript.
De mate van ondersteuning wordt afgestemd op de wensen van de auteur – van jou dus – en kan variëren van een proeflezing tot uitgebreid redactiewerk.

Werkwijze

 1. Je stuurt je manuscript (of een onderdeel daarvan) naar info@yvonnemol.nl en je vermeldt daarbij de punten waarop je extra ondersteuning wenst.
 2. Op basis van deze tekst en de specifieke aandachtspunten wordt een passende offerte opgemaakt.
 3. Afhankelijk van de lengte van het manuscript wordt een datum afgesproken waarop de beoordeling uiterlijk afgerond zal zijn. Over het algemeen duurt het drie tot vijf weken om een volledig manuscript te beoordelen.
 4. De helft van de factuur betaal je voor aanvang van de beoordeling, de andere helft na afronding en toezending ervan.
 5. Je ontvangt binnen de gestelde termijn de beoordeling, vergezeld van commentaar en feedback. Indien gewenst kan tijdens de voortgang van het beoordelingsproces contact worden gehouden.
 6. Na afloop heb je de gelegenheid vragen te stellen over de beoordeling.
 7. In alle gevallen houd ik me uiteraard aan de geheimhoudingsplicht. Zowel voor, tijdens, als na de manuscriptbeoordeling.

 

Proeflezing
Als je kiest voor een proeflezing van je manuscript, wordt een selectie van maximaal 40 pagina’s op hoofdlijnen beoordeeld. Jij bepaalt, indien gewenst, zelf de aandachtspunten.
Via een uitgebreid leesverslag krijg je feedback. Welke emoties roept je tekst op? Lopen de zinnen/alinea’s vloeiend in elkaar over? Is er een evenwicht tussen staccato en niet-staccato? Nodigt je verhaal uit om verder te lezen? Wordt er teveel of te weinig informatie prijsgegeven? Wat is de kracht van je tekst? Waar kan het beter? Ook structuur, techniek en stijl worden beoordeeld in het verslag.

De selectie van 40 pagina’s kun je zelf bepalen. Tijdens het proeflezen wordt de tekst niet gecorrigeerd of geredigeerd.
Tarief: € 98 (exclusief 21% BTW)

 

Manuscriptbeoordeling
Bij een manuscriptbeoordeling wordt wat dieper op de technische aspecten van het schrijven ingegaan. Advies over consistentie, schrijfstijl, spelling en stijl, grammatica, uitwerking personages en locaties behoren tot de mogelijkheden.
Je gehele manuscript wordt op hoofdlijnen beoordeeld. Ook hierbij krijg je feedback via een uitvoerig leesverslag. Net als bij de proeflezing wordt uiteengezet welke emoties je tekst oproept, of er een evenwicht is tussen staccato en niet-staccato en of je verhaal uitnodigt tot verder lezen. Wordt er teveel of te weinig informatie prijsgegeven? Wat is de kracht van je tekst? Waar kan het beter?
De volgende onderdelen komen in ieder geval in het leesverslag aan de orde:

 • Verhaal (vertelstijl, verhaallijn, perspectief, spanningsboog, gebruik van tijd, emoties etc.)
 • Stijl (taalgebruik, afwisseling staccato/niet-staccato, woordkeuze etc.)
 • Structuur (opbouw van het manuscript, zinslengte, overgangen alinea’s en hoofdstukken etc.)
 • Techniek (grammatica, woordgebruik, zinsbouw etc.)

Ook bij een manuscriptbeoordeling wordt de tekst niet geredigeerd of gecorrigeerd. Natuurlijk zal bij vaak terugkerende fouten hierover wel een opmerking in het verslag worden opgenomen.
Tarief:
Manuscripten tot 100 pagina’s: € 249 (exclusief 21% BTW)
Voor iedere tien pagina’s extra: € 21,95

Manuscriptbeoordeling

Redactie manuscript
Kies je ervoor om je manuscript te laten redigeren en corrigeren, dan wordt in alle gevallen eerst een deel van je tekst proefgelezen. Op basis van de proeflezing bekijken we vervolgens samen de mogelijkheden. Met jouw eigen wensen als uitgangspunt wordt een passende offerte opgemaakt.
Bij het redigeren van het manuscript zal de tekst worden nagelopen op spelling en grammatica, maar ook op interpunctie, stijl, zinsbouw, herhaling van woorden enzovoort. Tevens worden de opbouw en consistentie van het verhaal en het verloop van de feiten en gebeurtenissen grondig gecontroleerd op hiaten. Indien van toepassing, krijg je advies over de uitwerking van de personages en de locaties.
Je ontvangt binnen de overeengekomen termijn een diepgaand leesverslag waarin suggesties worden gedaan ter verbetering van je tekst en je verhaal.

Uurtarief: € 45,50 (exclusief 21% BTW)
Afhankelijk van de kwaliteit van het manuscript worden in een uur tussen de 2.000 en 3.000 woorden geredigeerd.
Het is ook mogelijk om vooraf een pakketprijs af te spreken; dit is een vast bedrag waarvoor je hele manuscript zal worden geredigeerd.

Comments are closed.