Privacyverklaring Yvonne Mol

Privacyverklaring Yvonne Mol

Dit is de privacyverklaring van de website yvonnemol.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan die door mij worden verzameld.

Inleiding
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik jouw persoonsgegevens verzamel en hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Ook wordt uitgelegd voor welke doelen je gegevens worden opgeslagen en waar die gegevens worden bewaard. Verder vind je hier wat jouw rechten zijn met betrekking tot de gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Inhoud

 1. Wie is Yvonne Mol
 2. Waarom worden je persoonsgegevens verzameld?
 3. Ontvangers
 4. Periode van opslag
 5. Beveiliging
 6. Jouw rechten
 7. Plichten
 1. Wie is Yvonne Mol?

Yvonne Mol, dat ben ik. Ik ben auteur en spreker. De website yvonnemol.nl wordt door mijzelf beheerd. Met mijn website geef ik informatie over mijn werkzaamheden als schrijver en spreker. Als jij op de website via het contactformulier contact met me opneemt, dan verzamel ik persoonlijke gegevens van je om te kunnen reageren. Jij vult je naam en e-mailadres is en die gegevens worden vervolgens bewaard en gebruikt voor datgene wat jij hebt aangevraagd.

Ook als je een reactie geeft onderaan een artikel worden jouw gegevens opgeslagen zodat ik je kan antwoorden.

Met deze privacyverklaring laat ik je weten wat er met je gegevens gebeurt en hoe jij jouw wensen hieromtrent kenbaar kunt maken. Als je vragen hierover hebt, neem dan gerust contact met me op.

 1. Waarom worden je persoonsgegevens verzameld?

Via yvonnemol.nl verzamel ik persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Het beantwoorden van je bericht
  Als je via het contactformulier of via een reactie onderaan een artikel een bericht stuurt, worden de gegevens verzameld die je daar invult. Je naam en e-mailadres zijn verplichte velden, zodat ik met die gegevens een persoonlijk antwoord kan geven.
 • Google Analytics
  De website verzamelt ook gegevens om de website te verbeteren, dit gebeurt met Google Analytics. Voor de statistieken wordt informatie opgeslagen over bijvoorbeeld de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke identiteit. Het zijn algemene cijfers die informatie geven over hoe de website wordt gebruikt, maar deze zijn niet te herleiden naar jou als persoon. Al deze gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming.
 • Het versturen van het gratis e-book en de nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt aangemeld.
 1. Ontvangers

De gegevens die yvonnemol.nl ontvangt en verwerkt, worden beheerd door:

 • VDX – Als je contact opneemt via e-mail dan worden die mails opgeslagen op de servers van VDX.
 • WordPress – De website draait via WordPress. Gegevens die je achterlaat op de website, bijvoorbeeld bij een reactie onder een artikel, worden opgeslagen op de servers van WordPress.
 • Mailchimp – De nieuwsbrieven worden verzonden via de service van mailchimp.
 1. Periode van opslag

Je persoonlijke gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

 • Contactformulier / e-mail
  Als je contact opneemt via een formulier of via e-mail dan worden je gegevens (zoals naam en e-mailadres) opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Google Analytics
  De gegevens die Google Analytics verzamelt, zijn anoniem en dus niet te herleiden naar jou als persoon. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 1. Beveiliging

Je persoonlijke gegevens worden alleen bewaard in de eerdergenoemde systemen. Ze zijn dus ook alleen toegankelijk via deze systemen en software. De toegang is beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop je gegevens worden geopend zijn ook beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Verder wordt het aantal apparaten waarop de gegevens toegankelijk zijn zoveel mogelijk beperkt.

Je bezoek aan de website yvonnemol.nl is beveiligd door een SSL certificaat. Dit houdt in dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent beveiligde websites aan het groene slotje in de adresbalk.

 1. Jouw rechten

Als gebruiker van de website en producten heb je een aantal rechten:

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om altijd jouw persoonsgegevens op te vragen die door mij worden bewaard. Stuur een e-mail naar info@yvonnemol.nl om een overzicht van je gegevens te krijgen.
 • Recht op rectificatie
  Ook kun je altijd je gegevens aan laten passen als deze niet (meer) kloppen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@yvonnemol.nl.
 • Recht op overdacht
  Mocht je jouw gegevens nodig hebben om over te stappen naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij moet ik al jouw gegevens overdragen aan die andere partij.
 • Recht op wissen van je gegevens
  Wil je niet langer dat ik de beschikking heb over jouw gegevens, dan kun je ze altijd laten wissen. Stuur hiervoor een mail naar info@yvonnemol.nl
 • Recht op het indienen van een klacht
  Mocht je van mening zijn dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient
 • Recht op het stopzetten van het gegevensgebruik
  Als je niet langer wilt dat ik jouw gegevens gebruik, dan kun je gebruikmaken van je recht op het stopzetten van het gegevensgebruik. Dit kan via info@yvonnemol.nl onder toezending van een kopie van je identiteitsbewijs, waarbij pasfoto, paspoortnummer, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
 1. Plichten

Ik gebruik jouw persoonlijke gegevens vanuit zowel een ideëel belang (mensen helpen om hun dromen waar te maken en daardoor gelukkiger te worden) als een commercieel belang (het aanbieden van producten en diensten).

Je gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

De gegevens die je invult en aanlevert, zijn altijd de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de dienst of het product.

Ik behoud me het recht voor gegevens te openbaren als dat wettelijk vereist is, als ik moet voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van mij en mijn bedrijf te beschermen. In zo’n geval worden je rechten en privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Tot slot

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op via info@yvonnemol.nl